Egységes Európai Állatútlevél

Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét, hogy ha kutyájuk, macskájuk kisállat útlevéllel rendelkezik, azt minden esetben vigyék magukkal, ha az állat ismételt védőoltást kap (különösen a veszettség ellen oltáskor), mert ezeknek a vakcinázásoknak az útlevélbe történő bejegyzése fontos! Az útlevél érvényességét a benne igazolt veszettség elleni oltás érvényessége adja meg, és ha ez a bejegyzés elmarad, az útlevél elveszti felhasználhatóságát. Kellemetlen lehet, ha valahol Európa nagyvárosaiban derül ki, hogy az útlevél már réges-régen lejárt.

AMIT AZ ÁLLATÚTLEVÉL KIÁLLÍTÁSÁRÓL TUDNI KELL

Kedvtelésből tartott állatot nem kereskedelmi céllal a Magyar Köztársaság területére harmadik országból, az Európai Unió valamely tagállamából, valamint a Magyar Köztársaság területéről egy másik tagállamba szállítani csak tartósan és egyedileg megjelölve, útlevél birtokában szabad.

A kedvtelésből tartott állat tulajdonosa köteles az állat szállítása előtt az útlevél beszerzéséről és az állat e rendelet szerinti megjelölésen alapuló azonosításáról gondoskodni.

A kedvtelésből tartott állat tartós egyedi megjelölésére mikrochip beültetése fogadható el.

Az állatokba helyezett mikrochip implantátum, amelynek állatba történő behelyezését kizárólag megbízott állatorvos végezheti.

A kedvtelésből tartott állat szállításához útlevelet csak megbízott állatorvos állíthat ki.

A megbízott állatorvos köteles a kedvtelésből tartott állat tulajdonosának az útlevél kiállítására vonatkozó kérelme esetén

a) az állat és a tulajdonos azonosító adatait az útlevélbe bejegyezni,

b) jogszabály által előírt esetben a szerológiai vizsgálathoz a vérmintát levenni, az Európai Bizottság határozatában ellenőrzésre feljogosított laboratóriumba vizsgálatra küldeni és a vérvizsgálat eredményét az útlevélbe bejegyezni,

c) az állat védőoltását, egyéb előírt kezelését vagy bármely, az állat egészségére vonatkozó egyéb lényeges információt az útlevélbe bejegyezni.

A mikrochippel, illetve tisztán, egyértelműen olvasható tetoválással való megjelölést és az útlevélbe bejegyzett adatokat a megbízott állatorvos aláírásával és kamarai bélyegzőjével igazolja.

A megbízott állatorvos a mikrochip állatba való behelyezését az állatorvosi rendelőben, illetve a tulajdonos kérésére az állat tartási helyén végzi el. Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges mikrochip-behelyezés tilos.

A kedvtelésből tartott állathoz tartozó és a tulajdonosnak kiadott útlevél kiállításáról az eljáró, megbízott állatorvos a tulajdonos és az állat útlevélben szereplő adatainak megjelölésével havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig összesítő jelentést küld a Magyar Állatorvosi Kamara központi adatnyilvántartó szervezeti egysége részére.